Novosti
  • 11.05.2011 | Objavio:
    Kada i kako sejati baštensku travu

    Potrebno je da se sve predloženi kvadratići, tekstovi i slike u njima /ubaciti slike u kvadratiće gde smatraš da treba/ stilizuju. Celu stranu prilagoditi jedinstvenom izgledu ostalih stranica. Potrebno je da se velika slika proizvoda na akciji sa karakteristikama proizvoda u određenom vremenskom periodu naizmenično smenjuju sa slikama i tekstom iz donjih kvadratića npr. Nedelja borbe protiv korova, ... uz mogućnost da se klikom na manje kvadratiće otvori tekst o toj akcijskoj prodaji na velikoj slici uz sva objašnjenja prodaje te robe. Omogućiti da se klikom na poruke sa desne strane /Redovne akcije, Promotivna prodaja, .../ otvore prozorčići koji bi bliže objašnjavali aktivnisti koje se na to odnose. Klikom na katalozi i prospekti on line otvarali bi se katalozi i prospekti raznih uvoznika i proizvođača iz kojih bi se korisnici detaljnije informisali o svim artiklima u akcijskoj, ali i sveukupnoj prodajnoj ponudi Agrovet-a. Odluči da li treba navesti vrste ili slike platnih kartica kojima se može u apoteci plaćati roba. Možeš uglove svih kvadratića malo zaobliti ili kako već smatraš da je lepše. Potrebno je da se sve predloženi kvadratići, tekstovi i slike u njima /ubaciti slike u kvadratiće gde smatraš da treba/ stilizuju. Celu stranu prilagoditi jedinstvenom izgledu ostalih stranica. Potrebno je da se velika slika proizvoda na akciji sa karakteristikama proizvoda u određenom vremenskom periodu naizmenično smenjuju sa slikama i tekstom iz donjih kvadratića npr. Nedelja borbe protiv korova, ... uz mogućnost da se klikom na manje kvadratiće otvori tekst o toj akcijskoj prodaji na velikoj slici uz sva objašnjenja prodaje te robe.
Slične novosti