Novosti

  • 05.11.2011
    Ektra ponuda pesticida 2

    Ektra ponuda pesticida 3

  • 11.05.2011
    Kada i kako sejati baštensku travu

    Potrebno je da se sve predloženi kvadratići, tekstovi i slike u njima /ubaciti slike u kvadratiće gde smatraš da treba/ stilizuju. Celu stranu prilagoditi jedinstvenom izgledu ostalih stranica. Potrebno je da se velika slika proizvoda na akciji sa karakteristikama proizvoda u određenom vremenskom periodu naizmenično smenjuju sa slikama i tekstom iz donjih kvadratića npr. Nedelja borbe protiv korova, ... uz mogućnost da se klikom na manje…